Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie 96 książek mówionych

Nadrzędna kategoria: 2013

Nazwa projektu: "Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie 96 książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących w najnowszym standardzie cyfrowym"

Czas trwania projektu: od 01.03.2013 do 31.12.2013

Adresaci: czytelnicy cyfrowych książek mówionych - osoby niewidome i słabowidzące.

Projekt jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logo PFRON

Celem projektu jest wsparcie osób niewidomych w dostępie do kultury poprzez literaturę - polską i światową, różnorodną tematycznie i gatunkowo - w najnowocześniejszym standardzie cyfrowej książki mówionej. Celem jest także promocja tej literatury wśród osób niewidomych, a przez to popularyzacja czytelnictwa i dążenie do zwiększenia roli literatury w procesie rehabilitacji i aktywizacji społecznej.

W wyniku realizacji projektu osoby niewidome zyskają dostęp do 96 pozycji książkowych, które wcześniej nie były dostępne w formie cyfrowych książek mówionych.

Etapy projektu: