Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie książek mówionych

Nadrzędna kategoria: 2014

Nazwa projektu: "Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących w najnowszym standardzie cyfrowym"

Czas trwania projektu: projekt wieloletni, pierwszy okres finansowania trwa od 01.01.2014 do 31.03.2015

Adresaci: czytelnicy cyfrowych książek mówionych - osoby niewidome i słabowidzące.

Projekt jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logo PFRON

Głównym celem projektu jest zapewnienie osobom niewidomym stałego dostępu do książek jako jednej z form integracji społecznej i zawodowej. Projekt wspiera osoby niewidome w dostępie do kultury poprzez nagrywanie i regularne udostępnianie literatury polskiej i światowej, różnorodnej tematycznie i gatunkowo - w najnowocześniejszym standardzie cyfrowej książki mówionej. Celem jest także promocja tej literatury wśród osób niewidomych, a przez to popularyzacja czytelnictwa i dążenie do zwiększenia roli literatury w procesie rehabilitacji i aktywizacji społecznej.

W wyniku realizacji projektu osoby niewidome zyskają dostęp do 160 pozycji książkowych rocznie, które wcześniej nie były dostępne w formie cyfrowych książek mówionych.

Etapy projektu: