Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Udostępnianie książek bibliotekom

Zapraszamy współpracujące ze Stowarzyszeniem biblioteki do przesyłania nośników w celu uzyskania najnowszych 108 cyfrowych książek mówionych.

UWAGA
Warunkiem bezpłatnego otrzymania książek jest dostarczenie przez biblioteki własnego dowolnego nośnika danych (np. płyt dvd lub dysku przenośnego) w celu ich skopiowania.
Zaleca się przesłanie 7 płyt DVD lub odpowiedników.
Informacja powyższa nie dotyczy bibliotek, które korzystają z serwera FTP.

Po otrzymaniu książek od Stowarzyszenia, bądź skopiowaniu ich z serwera,, biblioteki zobowiązane są odesłać protokół przekazania książek. Prosimy pamiętać, że jeśli nie otrzymamy protokołów, nie będziemy mogli rozliczyć się z realizacji projektu.

Uwaga nowe biblioteki!
Aby korzystać z działań i projektów realizowanych przez Stowarzyszenie, należy podpisać porozumienie o współpracy. Dlatego też przesyłki z płytami od nowych bibliotek nie będą uwzględniane podczas nagrywania książek, o ile nie skontaktują się one wcześniej z nami.

Logo PFRON

Projekt "Niewidomi czytają słuchając" jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca