Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Informacje ogólne o projekcie

Nazwa projektu:

„Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie cyfrowych książek mówionych dla osób z dysfunkcją wzroku"

Czas trwania projektu:

01.01.2020 - 31.03.2021

Adresaci projektu:

Czytelnicy cyfrowych książek mówionych - osoby niewidome i słabowidzące oraz osoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem pochodzące z obszaru całej Polski. Obok najliczniejszej grupy stanowiącej osoby dorosłe, są również dzieci i młodzież.

Projekt jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logo PFRON 

Głównym celem projektu jest zapewnienie osobom z dysfunkcją wzroku stałego dostępu do książek, jako jednej z form integracji społecznej i zawodowej. Projekt wspiera te osoby w równym dostępie do kultury poprzez nagrywanie i regularne udostępnianie literatury polskiej i światowej, różnorodnej tematycznie i gatunkowo – w formie cyfrowej książki mówionej. W ramach niniejszego projektu nagranych zostanie 100 książek.

Przekażemy je czytelnikom za pośrednictwem bibliotek w 2 etapach:

Pierwsze 50 książek udostępnimy we wrześniu 2020 roku, a kolejnych 50 – w marcu 2021 roku.

Harmonogram projektu:

  • Przygotowanie techniczne – styczeń 2020 r.
  • Nagranie książek w studiu nagrań – styczeń 2020 – marzec 2021 r.
  • Przygotowanie książek do przekazania – styczeń 2020 – marzec 2021 r.
  • Działania promocyjne – styczeń 2020 – marzec 2021 r.
  • Udostępnianie książek – wrzesień 2020 i marzec 2021 r.
   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca